Personeel - WIA (inkomensaanvulling)

Bij langdurige geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kunnen uw medewerkers te maken krijgen met een drastische achteruitgang van hun inkomen. U kunt hiervoor als werkgever een aanvullende verzekering afsluiten. Een goede secundaire arbeidsvoorwaarde!

(Doet u dit niet dan kan uw medewerker zichzelf verzekeren met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Werknemers.)

TerugZZP Verzekeringen Aquamarijnstr. 24 Hengelo
© 2009 Z.Z.P. Verzekeringen - sitemap - disclaimer